Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 5 trường đại học

Qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và 5 trường đại học, học viện (Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM), Thanh tra Chính phủ (TTCP)

Qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và 5 trường đại học, học viện (Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, thẩm tra và đấu thầu; thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án; quyết toán dự án hoàn thành.

IMG

Tại dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin thư viện cơ sở 2 của Trường Đại học Luật TP.HCM, một số gói thầu không đảm bảo tiến độ thi công, làm giảm hiệu quả đầu tư

 Ảnh: Nhã Chi

Cụ thể, theo Kết luận thanh tra của TTCP, trong quá trình lập, thẩm định dự án, có đơn vị tư vấn lập thiếu chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; một số công việc thực tế thi công phải thực hiện, nhưng lập dự toán thiết kế thiếu, điển hình là dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin thư viện cơ sở 2 (Trường Đại học Luật TP.HCM). 

 

Bên cạnh đó, công tác thiết kế kỹ thuật chi tiết của một số công trình chưa hợp lý dẫn đến việc thay đổi, bổ sung trong quá trình thi công; một số việc phát sinh trong quá trình thi công, chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế, thay đổi chủng loại vật liệu… làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình, vượt tổng mức đầu tư của dự án, đơn cử là dự án Mở rộng Bệnh viện Trường đại học Y Dược (Đại học Huế); dự án Cải tạo sửa chữa mặt tiền (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM). Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, điều chỉnh hợp đồng làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, chủ đầu tư cũng chưa thực hiện báo cáo người quyết định đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Khoản 17 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

 

TTCP cho biết, tại 5 đơn vị (Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) công tác dự toán chưa đảm bảo tính chính xác là nguyên nhân làm tăng giá gói thầu, tuy nhiên, đơn vị thẩm tra thiết kế dự toán lại chưa phát hiện được. Qua thanh tra, TTCP xác định giá trị chênh lệch tăng đối với các gói thầu được kiểm tra tại 5 đơn vị này là hơn 4 tỷ đồng. 

 

TTCP cũng chỉ ra những sai phạm khác trong lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, thẩm tra, đấu thầu của các đơn vị trên như chủ đầu tư thanh toán khối lượng sau quyết toán cho nhà thầu chậm, kéo dài và khi quyết toán thì chủ đầu tư không yêu cầu đơn vị thi công nộp tiền bảo hành công trình (5% giá trị hợp đồng), hay nộp thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương không đúng quy định (điển hình như tại dự án Cải tạo sửa chữa mặt tiền của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM).

 

Đối với việc thi công xây dựng công trình tại 5 đơn vị này, qua kiểm tra 23 gói thầu thi công của 17 dự án, TTCP cho biết, một số gói thầu phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, tiến độ thi công không đảm bảo, nhưng chủ đầu tư chưa có biện pháp xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án (dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin thư viện cơ sở 2 của Trường Đại học Luật TP.HCM, dự án Mở rộng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược của Đại học Huế). Việc ghi chép Nhật ký thi công thực hiện sơ sài, chưa phản ánh đầy đủ (dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thực hành nuôi trồng thủy sản nước ngọt, dự án Cải tạo trại Quang Trung của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội). Các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng chưa được kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình, chưa được lập quy trình bảo trì. Ngoài ra, công tác tư vấn giám sát thi công công trình, tư vấn quản lý dự án tại một số công trình còn thực hiện chưa tốt, năng lực còn hạn chế, chưa phát hiện được các sai sót, khuyết điểm và chưa tư vấn cho chủ đầu tư để quản lý tốt khối lượng thi công, tiến độ thi công…

 

Qua thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Bộ GD&ĐT tăng cường kiểm tra công tác xây dựng cơ bản của các đơn vị trực thuộc, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành và có chế tài xử lý chủ đầu tư vi phạm thời hạn quyết toán. Đồng thời, TTCP kiến nghị xử lý sai phạm về đầu tư xây dựng hơn 6,8 tỷ đồng, trong đó Trường Đại học Kinh tế TP.HCM giảm trừ giá trúng thầu là gần 1,6 tỷ đồng; Trường Đại học Luật TP.HCM giảm trừ giá trúng thầu là gần 650 triệu đồng, giảm trừ giá trị khi thanh toán là hơn 564 triệu đồng…

 

Qua kết quả thanh tra, TTCP yêu cầu chủ đầu tư các dự án tổ chức rà soát lại hồ sơ các gói thầu chưa được kiểm tra, kiểm toán; căn cứ khối lượng thi công thực tế, kết quả thanh tra cụ thể đối với từng gói thầu, xác định lại giá trị công trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán; chủ đầu tư các dự án có văn bản yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến thiếu sót, sai phạm được nêu tại Kết luận thanh tra.

Bích Thảo

ngocthanh