Nhiều khuyết điểm trong quản lý đầu tư xây dựng tại Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam không thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn theo quy định của Luật Đấu thầu;

UBND tỉnh Hà Nam không thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn theo quy định của Luật Đấu thầu; phân bổ vốn đầu tư tại một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi chưa có quyết định đầu tư… Những khuyết điểm này được Thanh tra Chính phủ (TTCP) nêu rõ trong Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với tỉnh Hà Nam.

 

Trong Kết luận thanh tra, TTCP cho biết, trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh Hà Nam chưa lập kế hoạch thanh toán nợ đầu tư xây dựng theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

IMG

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tập trung chấn chỉnh công tác đấu thầu, phân chia gói thầu và áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Ảnh: Tất Tiên

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng chưa ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục hồ sơ thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với loại hình sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa… Kết quả thanh tra, kiểm toán cho thấy, dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường ĐT 497 huyện Bình Lục chưa chấp hành đúng định mức, đơn giá mà Nhà nước đã quy định, dẫn đến làm tăng chi phí Dự án.

 

Liên quan đến việc cân đối ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, TTCP cho biết, ngày 30/3/2012, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc bỏ quy định mức trần tối đa hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn cho mỗi xã, dẫn đến số tiền hỗ trợ xi măng vượt quá khả năng cân đối vốn của ngân sách Tỉnh; bố trí vốn đầu tư từ nguồn huy động để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường giao thông nông thôn vượt quá mức cho phép 23%; phê duyệt đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp đã không phân định rõ tỷ lệ hoặc giá trị cụ thể từng nguồn vốn. 

 

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, TTCP chỉ rõ, Quy hoạch vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 chưa được HĐND Tỉnh thông qua là vi phạm Luật Xây dựng. Quy hoạch Khoáng sản chủ yếu đến năm 2020 chỉ xác định được vị trí địa lý, chưa xác định được tọa độ điểm gốc, chưa phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010, chồng chéo với Quy hoạch vùng Tây sông Đáy. Ngoài ra, một số nội dung về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũng không phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

 

Qua thanh tra cho thấy, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bàn giao đất của UBND tỉnh Hà Nam còn chậm; công tác thẩm định dự án, giao đất, xác định giá đất, quyết toán đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị chưa có quy chế rõ ràng; công tác theo dõi, cập nhật thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa kịp thời. Đáng chú ý, tiền sử dụng đất, thuê đất của đơn vị sử dụng đất nợ ngân sách lớn. Việc đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, xã không được chú trọng; một số phát sinh vi phạm hành chính trong hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản chưa xử lý triệt để.

 

Về lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, TTCP chỉ rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nam đã không thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng và nguồn kinh phí ủy quyền để tu bổ đê điều, phòng, chống lụt bão của Bộ NN&PTNT. Các đơn vị được giao quản lý một số dự án thuộc Sở NN&PTNT Hà Nam đều chưa thực hiện công khai việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng theo quy định. Đối với Sở Giao thông vận tải, đơn vị này cũng chưa thực hiện tổng hợp và công khai việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng theo quy định; không xây dựng đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn xóm theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và chưa công khai tổng hợp số lượng và giá trị xi măng hỗ trợ theo danh mục các xã từng năm trong toàn Tỉnh…

 

Trước hàng loạt sai phạm nêu trên, TTCP yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam kiểm điểm và xử lý trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã để xảy ra các sai phạm theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung công tác còn có thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư, tài chính, tài sản; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

TTCP cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tập trung chấn chỉnh về lập kế hoạch, phân bổ nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và bố trí trả nợ vốn đầu tư xây dựng đầy đủ, đúng các quy định pháp luật; thẩm định dự án đầu tư phải có căn cứ pháp lý, xác định rõ giá trị từng nguồn vốn; chấn chỉnh công tác đấu thầu, phân chia gói thầu và áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bích Thảo

ngocthanh