Ngày 6-08/09: 3/609 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 609 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 06/9 đến ngày 09/9/2019.
Ngày 6-08/09: 3/609 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 6-08/09: 3/609 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 606 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đăng tải 02 gói thầu tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo lần lượt là: 20190905650 – 00 thời điểm đăng tải: 07/09/2019 11:10; 20190905607 – 00 thời điểm đăng tải: 07/09/2019 11:11) đều dự kiến phát hành HSMT từ 07 giờ 30 ngày 11/9/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Cục Hậu cần/Bộ Tổng tham mưu đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20190907689 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập