Ngày 4/09: 3/469 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 469 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 05/9/2019.
Ngày 4/09: 3/469 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 4/09: 3/469 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 466 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho Gói thầu Cung cấp 01 xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner V4x4 (số thông báo là: 20190906742 – 00) có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Tổng công ty Điện lực TKV CTCP (TP. Hà Nội) đăng tải Gói thầu Cung cấp thiết bị văn phòng (số thông báo là: 20190905641 - 00. Thời điểm đăng tải: 04/09/2019 15:13), dự kiến phát hành YCBG từ 15 giờ 13 ngày 04/9/2019 đến 09 giờ 00 ngày 09/9/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Cục Trẻ em (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT Gói thầu Tư vấn (số thông báo là: 20190905588 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn. 

Ban biên tập