Ngày 31/07: 1/460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 31/7/2019.
Ngày 31/07: 1/460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 31/07: 1/460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 459 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm Đo lường miền Bắc/CKT/PKKQ (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là 20190781014 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ 19 giờ 02 ngày 30/7/2019 đến 09 giờ 30 ngày 02/8/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan