Ngày 28/12: Có 1/193 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 193 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/12/2017. 
Ngày 28/12: Có 1/193 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 28/12: Có 1/193 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 192 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời thầu gói thầu quy mô nhỏ “Mua sắm 02 xe quét hút phục vụ công tác đổi mới công nghệ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai” thuộc Dự án Đầu tư xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác đổi mới công nghệ vệ sinh môi trường, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/01/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Ngoài lỗi nêu trên, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì còn nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định. Đơn vị cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan