Ngày 28/07: Có 4/333 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 333 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/7/2017. 
Ngày 28/07: Có 4/333 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 28/07: Có 4/333 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 329 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Thuận dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/8/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/8/2017 đến 08 giờ ngày 10/8/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) và Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Cũng trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu quy mô nhỏ nêu trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Thuận và Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan