Ngày 28/03: Có 6/384 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 384 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/3/2017. 
Ngày 28/03: Có 6/384 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 28/03: Có 6/384 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 378 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Công ty Điện lực Hòa Bình, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (TP.HCM) và Phòng Quản lý đô thị TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 31/3/2017; Ban Quản lý công trình Chi nhánh Phú Yên (thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/4/2017 đến 09 giờ ngày 11/4/2017; UBND xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/4/2017 đến ngày 08/4/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan