Ngày 27/11: Có 5/535 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 535 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/11/2017.
Ngày 27/11: Có 5/535 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 27/11: Có 5/535 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 530 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Công ty TNHH MTV 35 (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/11/2017; Ban QLDA các công trình xây dựng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/11/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/12/2017 đến ngày 06/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Trung cấp nghề số 15 – Binh đoàn 15 và Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan