Ngày 27/08: 5/526 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 27/8/2019.
Ngày 27/08: 5/526 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 27/08: 5/526 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 526 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga và Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội đăng tải TBMT (Số thông báo lần lượt là: 20190860695 - 00; 20190867553 - 00; 20190867505 - 00 , thời điểm đăng tải  ngày 27/8/2019) dự kiến phát hành HSMT lần lượt là ngày 28/8/2019 và ngày 29/8/2019. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa: Chi cục Phát triển nông thôn Đắk Lắk và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo lần lượt là: 20190859376 - 00; 20190865268 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa “Đầu máy cày Yanmar”, “Máy Ipad”. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả được hàng hóa cần mua theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì mới được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan