Ngày 27/07: Có 5/335 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 335 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/7/2017. 
Ngày 27/07: Có 5/335 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 27/07: Có 5/335 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 330 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/8/2017 đến ngày 11/08/2017 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/8/2017 đến 8 giờ ngày 7/8/2017; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/8/2017 đến 7 giờ ngày 8/8/2017, trong khi đóng thầu 7 giờ 30 cùng ngày; UBND xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/8/2017 đến 8 giờ ngày 8/8/2017; Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/8/2017 đến 9 giờ ngày 8/8/2017.

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan