Ngày 26/9: 1/493 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 493 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 26/9/2019.
Ngày 26/9: 1/493 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 26/9: 1/493 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 492 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT là 20190962768 - 00, thời điểm đăng tải: 26/09/2019 07:30) dự kiến phát hành YCBG từ ngày 26/9/2019 đến ngày 27/9/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan