Ngày 26/12: Có 4/276 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 276 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/12/2017. 
Ngày 26/12: Có 4/276 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 26/12: Có 4/276 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 272 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/12/2017; Trạm giam Phước Hòa - Tổng cục VIII, Bộ Công an dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/12/2017 đến ngày 04/01/2018; UBND xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018; Công ty TNHH MTV TVXD Hoàng Tiến Dương (tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/01/2018 đến 14 giờ ngày 08/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan