Ngày 26/07: Có 7/343 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 343 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/7/2017.
Ngày 26/07: Có 7/343 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 26/07: Có 7/343 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 336 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công an huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/8/2017 đến 10 giờ ngày 04/8/2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/8/2017 đến 08 giờ ngày 07/8/2017; UBND xã Trung Thịnh (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/8/2017 đến 08 giờ 30 ngày 07/8/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/8/2017 đến ngày 08/8/2017. Đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh và Cục Thuế tỉnh Bình Định đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT tương ứng là 20170719971-00 và 20170720009-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan