Ngày 26/06: 1/510 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 510 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 26/6/2019. 
Ngày 26/06: 1/510 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 26/06: 1/510 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 509 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: 20190668979 – 00) có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan