Ngày 25/07: Có 6/421 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 421 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/7/2017. 
Ngày 25/07: Có 6/421 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 25/07: Có 6/421 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 415 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/7/2017; Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/7/2017 đến 14 giờ ngày 03/8/2017; Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/7/2017; Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/7/2017 đến ngày 03/8/2017, trong khi đóng thầu ngày 05/8/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lân Đồng) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan