Ngày 25/07: 2/496 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 496 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 25/7/2019.
Ngày 25/07: 2/496 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 25/07: 2/496 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 494 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau đăng tải thông báo mời chào hàng (số thông báo là: 20190758196 - 00, thời điểm đăng tải ngày 25/07/2019) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/7/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty Điện lực Duyên Hải đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Thi công sửa chữa xe MBT lưu động và cung cấp vật tư công trình thuộc Dự án Sửa chữa lớn các trạm biến thế lưu động năm 2019 (Số thông báo: 20190766746 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan