Ngày 24/9: 2/629 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 629 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 24/9/2019.
Ngày 24/9: 2/629 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 24/9: 2/629 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 627 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Công ty TNHH MTV 715 (tỉnh Gia Lai) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20190950394 - 00, thời điểm đăng tải 09 giờ 26 ngày 24/09/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ 00 ngày 26/09/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Tổng công ty Đông Bắc đăng tải TBMT Gói thầu hỗn hợp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20190957635 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan