Ngày 24-26/08: 1/634 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 634 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 24 đến ngày 26/8/2019. 
Ngày 24-26/08: 1/634 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 24-26/08: 1/634 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 633 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Viễn thông Lai Châu đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng theo quy trình rút gọn (số thông báo là: 20190865695 - 00). Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu mua sắm có giá trị không quá 01 tỷ đồng.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan