Ngày 24/11: Có 7/416 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 416 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/11/2017. 
Ngày 24/11: Có 7/416 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 24/11: Có 7/416 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 409 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/11/2017 đến 16 giờ ngày 04/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, UBND xã Hiên Vân (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và UBND xã Liên Bão (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/12/2017 đến ngày 10/12/2017. Hai đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp quy mô nhỏ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Gia Bảo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan