Ngày 23-25/06: Có 1/607 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 607 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 23, 24 và 25/6/2018. 
Ngày 23-25/06: Có 1/607 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 23-25/06: Có 1/607 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 606 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu chi phí chuyên môn (số thông báo là: 20180665966 - 00) thuộc Kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quận Đống Đa năm 2018, nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 23 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).   

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan