Ngày 23-25/02: Có 3/442 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 442 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 23, 24 và 25/02/2019. 
Ngày 23-25/02: Có 3/442 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 23-25/02: Có 3/442 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 439 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH Tuấn Khải đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thông báo lần lượt là: 20190226523 – 00 và 20190224775 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Các đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thông báo 20190224715 - 00), dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (đơn vị nghỉ các ngày thứ Năm và làm bù các ngày thứ Bảy trong tuần). Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan