Ngày 23/11: Có 7/404 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 404 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/11/2017.
Ngày 23/11: Có 7/404 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 23/11: Có 7/404 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 397 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Phú Phúc (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/11/2017; UBND xã Nguyên Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/11/2017 đến ngày 6/12/2017; Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (CPC EMEC, TP. Đà Nẵng) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/11/2017 đến ngày 8/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Đoàn An Điều dưỡng 298 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/11/2017; Bưu điện tỉnh Bắc Kạn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/11/2017; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/11/2017 đến 8 giờ 30 ngày 6/12/2017; Công ty TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ Đại Kim (tỉnh Đồng Nai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/11/2017 đến ngày 4/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Nguyên Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan