Ngày 23/10: Có 4/444 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 444 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/10/2017. 
Ngày 23/10: Có 4/444 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 23/10: Có 4/444 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 440 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công an tỉnh Nam Định dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/10/2017; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Lai Châu (tỉnh Lai Châu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/10/2017 đến 08 giờ ngày 03/11/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (TP. Hà Nội) đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan