Ngày 23/08: Có 3/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 23/8/2018. 
Ngày 23/08: Có 3/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 23/08: Có 3/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 414 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng (số thông báo là: 20180850601-00), nêu hình thức lựa chọn nhà thầu “Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty Điện lực Bến Tre đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Sửa chữa 02 xe: Sửa chữa xe HINO tải cẩu 71C-02084 (trung tu) và Sửa chữa xe HINO tải cẩu 71C-02693 (trung tu) (số thông báo là: 20180811408-00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180850445-00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan