Ngày 23/08: 1/429 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 429 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 23/8/2019.
Ngày 23/08: 1/429 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 23/08: 1/429 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 428 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua nguyên vật liệu (Số thông báo là: 20190848144 - 00, thời điểm đăng tải 15 giờ 01 ngày 22/08/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 09 giờ ngày 26/8/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan