Ngày 23/06: Có 4/363 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 363 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/6/2017. 
Ngày 23/06: Có 4/363 phiếu không hợp lệ
Ngày 23/06: Có 4/363 phiếu không hợp lệ

Trong đó, có 359 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công an tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/6/2017; Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Sao Kim (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) dự dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Tỉnh đoàn Hà Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/6/2017; Ban Quản lý quy hoạch và dự án giao thông TP. Tuyên Quang dự dự kiến phát HSMT từ 13 giờ 30 ngày 30/6/2017 đến 13 giờ 30 ngày 12/7/2017, trong khi đóng thầu vào 16 giờ ngày 12/7/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan