Ngày 23/01: Có 6/328 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 328 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/01/2018. 
Ngày 23/01: Có 6/328 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 23/01: Có 6/328 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 322 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/01/2018 đến ngày 25/01/2018, trong khi đóng thầu ngày 30/01/2018; Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Việt (tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/01/2018 đến 13 giờ 30 ngày 05/02/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/01/2018 đến ngày 05/02/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: UBND xã Kim Đính (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) thông báo mời thầu cho 02 gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, nhưng nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan