Ngày 22/11: Có 4/377 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 377 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/11/2017. 
Ngày 22/11: Có 4/377 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 22/11: Có 4/377 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 373 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam - Chi nhánh miền Đông (PVGas South miền Đông) và UBND xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 27/11/2017; Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/11/2017 đến ngày 07/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Ngoài lỗi nêu trên, UBND xã Hữu Đô và Học viện Nông nghiệp Việt Nam chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý dự án nông nghiệp Long An (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan