Ngày 22/08: 4/472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 22/8/2019.
Ngày 22/08: 4/472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 22/08: 4/472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 468 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Sở Tài chính tỉnh Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đăng tải TBMT Gói thầu Cung cấp cây xanh (Số thông báo là: 20190858694 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đăng tải TBMT Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình (Số thông báo là: 20190854510 - 00, thời điểm đăng tải: 08 giờ 15 ngày 22/8/2019) dự kiến phát hành HSMT từ 14 giờ 00 ngày 26/8/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đăng tải thông báo mời CHCTRG Gói thầu Cung cấp vật tư phân hữu cơ vôi lúa giống, lân và u rê (số thông báo là: 20190856462 - 00, thời điểm đăng tải: 16 giờ 21 ngày 21/08/2019) dự kiến phát hành YCBG từ 16 giờ 21 ngày 21/08/2019 đến 08 giờ 00 ngày 26/08/2019; Ủy ban nhân dân thị trấn Quang Minh (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời CHCTRG Gói thầu Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo là: 20190856402 - 00, thời điểm đăng tải: 15 giờ 28 ngày 21/8/2019) dự kiến phát hành YCBG từ 15 giờ 28 ngày 21/8/2019 đến 14 giờ 00 ngày 24/8/2019. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan