Ngày 22/03: Có 2/363 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 363 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 22/3/2018. 
Ngày 22/03: Có 2/363 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 22/03: Có 2/363 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 361 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị yêu cầu báo giá (YCBG) chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Công ty Điện lực Lâm Đồng đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20180360132-00), dự kiến phát hành YCBG từ 16 giờ 04 phút ngày 22/3/2018 đến 14 giờ ngày 26/3/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên bản YCBG được phát hành.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180366735-00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

Tin liên quan