Ngày 22/01: Có 1/293 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 293 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 22/01/2019. 
Ngày 22/01: Có 1/293 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 22/01: Có 1/293 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 292 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.  

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Công ty CP Thủy điện miền Nam (TP.HCM) đăng tải TBMCH (số thông báo là là: 20190141857 - 00) dự kiến phát hành YCBG 14 giờ 54 ngày 22/01/2019 đến 09 giờ 00 ngày 25/01/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan