Ngày 21-23/04: Có 3/477 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 477 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 21, 22 và 23/4/2018. 
Ngày 21-23/04: Có 3/477 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 21-23/04: Có 3/477 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 474 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý dự án công trình huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thông báo là: 20180463848 - 00) và Công ty cổ phần Đất Việt (tỉnh Kiên Giang) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thông báo là: 20180458716 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Các đơn vị cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đăng tải TBMCH (số TBMT là 20180458899 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ 22 giờ 20 ngày 20/4/2018 đến 09 giờ 00 ngày 24/4/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan