Ngày 21/11: Có 2/445 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 445 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 21/11/2018.
Ngày 21/11: Có 2/445 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 21/11: Có 2/445 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 443 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ Hoàng Đạt (tỉnh Đồng Nai) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20181135601-00), dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/11/2018 đến ngày 30/11/2018. Đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số thông báo là: 20181152177-00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan