Ngày 21/09: Có 3/300 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 300 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/9/2017. 
Ngày 21/09: Có 3/300 phiếu không hợp lệ
Ngày 21/09: Có 3/300 phiếu không hợp lệ

Trong đó, có 297 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Sư đoàn 375/QC Phòng không - Không quân (TP. Đà Nẵng) đăng tải thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng các công trình doanh trại (Nhà ở + làm việc BCH trạm; Nhà ở trạm bộ + sinh hoạt chính trị; Nhà ở trạm bộ + trực thuộc)” thuộc dự án “Di chuyển, xây dựng trạm ra đa 56/e290/f375/QC PK-KQ” dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/9/2017. Ban Quản lý dự án xây dựng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 15A vào UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đăng tải thông báo mời chào hàng gói thầu số 01 “Phần xây lắp và chi phí hạng mục chung công trình đường giao thông từ Quốc lộ 15A vào UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An” dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/9/2017.

Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp, UBND xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan