Ngày 20/3: 1/490 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 490 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 20/3/2019. 
Ngày 20/3: 1/490 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 20/3: 1/490 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 489 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty xi măng Nghi Sơn đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Cung cấp máy, vật tư, gia công và thay thế cho khớp co giãn cải tiến và giá đỡ ống gió quạt công nghệ nhánh K và nhánh C là 208FA-101, 102 (số thông báo là: 20190349497-00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan