Ngày 20-22/07: 5/543 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 543 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 19 đến ngày 22/7/2019. 
Ngày 20-22/07: 5/543 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 20-22/07: 5/543 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 538 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Bệnh viện Quận 5 (TP.HCM) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20190757623 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190756702 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng (số thông báo là: 20190753639 - 00). Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. Đối với chào hành cạnh tranh theo quy trình rút gọn, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa: Công ty Điện lực Gia Định (TP.HCM) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190740659 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa “Trang bị máy tính bảng (Ipad)”. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả được hàng hóa cần mua theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì mới được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ. 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Bắc (TP. Hà Nội) đăng tải TBMCH (số thông báo là 20190756371 -00) dự kiến phát hành YCBG từ 09 giờ 50 ngày 22/7/2019 đến 09 giờ 00 ngày 24/7/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan