Ngày 20/12: Có 6/243 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 243 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/12/2017. 
Ngày 20/12: Có 6/243 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 20/12: Có 6/243 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 237 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/12/2017; Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước và Hội Chữ thập đỏ huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/12/2017 đến 09 giờ ngày 01/01/2018; Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/12/2017 đến 09 giờ ngày 28/12/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định và áp dụng sai hình thức bảo đảm dự thầu: UBND xã Hưng Lộc (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn 1.5% giá gói thầu và nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính”. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Về hình thức bảo đảm dự thầu, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan