Ngày 19/12: Có 3/310 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 310 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/12/2017. 
Ngày 19/12: Có 3/310 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 19/12: Có 3/310 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 307 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát HSYC từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017, trong khi đóng, mở thầu ngày 25/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị, công cụ, dụng cụ, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng giá bán một bộ HSYC cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), nêu giá bán một bộ HSYC là 1.500.000 đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, mức bán một bộ HSYC (bao gồm cả thuế) tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn. 

Ban biên tập

Tin liên quan