Ngày 19/10: Có 3/313 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 313 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/10/2017. 
Ngày 19/10: Có 3/313 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 19/10: Có 3/313 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 310 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ, Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/10/2017 đến ngày 3/11/2017 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/10/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban biên tập

Tin liên quan