Ngày 18/5: Có 8/326 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 326 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/5/2016. 
Ngày 18/5: Có 8/326 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 18/5: Có 8/326 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 318 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/5/2016; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/5/2016; Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/5/2016 đến ngày 27/5/2016; UBND phường Châu Sơn (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/5/2016 đến ngày 30/5/2016, trong khi đóng thầu ngày 31/5/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty TNHH VLXD Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/5/2016; Hợp tác xã Thành Công (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) và Ban QLDA Khu kinh tế (tỉnh Bình Phước) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/5/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

  Áp dụng sai ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Ban QLDA Nông nghiệp Long An nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan