Ngày 18/12: Có 2/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/12/2018. 
Ngày 18/12: Có 2/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 18/12: Có 2/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 424 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (tỉnh Thái Bình) đăng tải TBMT gói thầu hỗn hợp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20181237560 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (tỉnh Hà Nam) đăng tải TBMCH cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số thông báo là: 20181237200 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn. 

Ban biên tập

Tin liên quan