Ngày 18/10: Có 5/303 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 303 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/10/2017. 
Ngày 18/10: Có 5/303 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 18/10: Có 5/303 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 298 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Phước Mỹ (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/10/2017 đến 08 giờ ngày 25/10/2017; UBND xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/10/2017; Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/10/2017 đến 09 giờ ngày 30/10/2017, trong khi đóng thầu ngày 31/10/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan