Ngày 18/07: Có 4/409 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 409 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/7/2017. 
Ngày 18/07: Có 4/409 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 18/07: Có 4/409 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 405 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Pắc (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 21/7/2017; Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017, trong khi đóng thầu ngày 31/7/2017; Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/7/2017 đến ngày 28/7/2018, trong khi đóng thầu ngày 07/8/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp nêu hình thức bảo đảm dự thầu là tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan