Ngày 18/07: 5/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/7/2019.
Ngày 18/07: 5/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 18/07: 5/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 421 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMT Gói thầu Di chuyển và trồng mới cây xanh tạo cảnh quan (số thông báo là: 20190747535 - 00) và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) đăng tải TBMCH Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Trồng mới và trồng bổ sung cây xanh khối UBND huyện - Huyện uỷ, nhà truyền thống, đài liệt sĩ, đường số 3 và đường số 10 (số thông báo là: 20190748746 - 00), đều nêu loại gói thầu xây lắp. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chămsóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm đăng tải TBMT Gói thầu Xây dựng lộ 493 - Trạm 110kV Từ Liêm đấu nối nhánh Đông ngạc 9 và lộ 488 - Trạm 110kV Từ Liêm cấp điện cho một phần phường Cổ Nhuế 2 và Thụy Phương (số thông báo là: 20190749189 - 00), nêu loại gói thầu tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (TP. Hà Nội) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190749098 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190748258 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ ngày 18/7/2019 đến ngày 19/7/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan