Ngày 18/01: Có 5/286 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 286 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/01/2018. 
Ngày 18/01: Có 5/286 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 18/01: Có 5/286 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 281 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Bộ Tham mưu Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/01/2018; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn không qua bước lựa chọn danh sách ngắn, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/01/2018 đến ngày 12/02/2018, trong khi đóng mở thầu ngày 13/02/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/01/2018 đến ngày 27/01/2018; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khối kinh tế huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/01/2018 đến 8 giờ 30 ngày 02/02/2018, trong khi đóng thầu 10 giờ 30 cùng ngày. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu và hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trung tâm Y tế huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu và nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Về hình thức bảo đảm dự thầu, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan