Ngày 18/01: Có 3/282 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 282 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/01/2017. 
Ngày 18/01: Có 3/282 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 18/01: Có 3/282 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 279 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Đa khoa Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/01/2017; UBND xã Vũ Di (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/01/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/01/2017 đến 08 giờ 30 phút ngày 13/02/2017, trong khi đóng thầu 08 giờ ngày 13/02/2017. Đơn vị cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan