Ngày 17-19/08: 3/522 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 522 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 16 đến ngày 19/8/2019. 
Ngày 17-19/08: 3/522 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 17-19/08: 3/522 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 519 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu sai quy định: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Hưng Long (TP.HCM) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp (số thông báo lần lượt là: 20190848816 - 00 và 20190848943 - 00), nêu địa điểm phát hành HSMT tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có).

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng theo quy trình rút gọn (số thông báo là: 20190847121 - 00). Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

Tin liên quan