Ngày 16/06: Có 7/462 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 462 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/6/2017. 
Ngày 16/06: Có 7/462 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 16/06: Có 7/462 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 455 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) dự kiến phát HSYC từ ngày 21/6/2017 đến ngày 26/6/2017; Văn phòng HĐND và UBND huyện Ea H’leo (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2017 đến 07 giờ ngày 28/6/2017; Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2017 đến 08 giờ ngày 28/6/2017, trong khi đóng thầu ngày 29/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, UBND xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) dự kiến phát HSMT từ ngày 22/6/2017 đến 08 giờ ngày 01/7/2017, trong khi đóng thầu ngày 05/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Trung tâm Y tế TP. Ninh Bình và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan