Ngày 16/01: Có 6/330 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 330 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/01/2018. 
Ngày 16/01: Có 6/330 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 16/01: Có 6/330 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 324 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Dự kiến phát hành HSMT trước ngày đăng tải trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/01/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với TBMT thời hạn Báo Đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành HSMT. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Thanh Nga (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), Nhà máy Ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/01/2018; UBND xã Trung Châu (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/01/2018 đến 09 giờ ngày 25/01/2018; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phong An (tư vấn cho chủ đầu tư là Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/01/2018 đến 14 giờ ngày 26/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Móng Cái; Nhà máy Ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan